Przykłady interfejsów API programu Windows PowerShell

Ta sekcja zawiera przykładowy kod, który pokazuje, jak tworzyć przestrzenie uruchamiania ograniczające funkcjonalność oraz jak asynchronicznie uruchamiać polecenia przy użyciu puli obszarów uruchamiania w celu dostarczania obszarów działania. Możesz użyć Microsoft Visual Studio aplikacji konsolowej, a następnie skopiować kod z tematów w tej sekcji do aplikacji hosta.

W tej sekcji

Przykład PowerShell01 W tym przykładzie pokazano, jak używać obiektu System.Management.Automation.Runspaces.Initialsessionstate w celu ograniczenia funkcjonalności przestrzeni uruchamiania. W danych wyjściowych tego przykładu pokazano, jak ograniczyć tryb języka w przestrzeni uruchamiania, jak oznaczyć polecenie cmdlet jako prywatne, jak dodawać i usuwać polecenia cmdlet i dostawców, jak dodać polecenie serwera proxy i nie tylko.

Przykład PowerShell02 W tym przykładzie pokazano, jak uruchamiać polecenia asynchronicznie przy użyciu obszarów działania puli obszarów uruchamiania. Przykład generuje listę poleceń, a następnie uruchamia te polecenia, gdy aparat Windows PowerShell otworzy obszar działania z puli, gdy jest to potrzebne.