Przykłady kodu GetProc02

Oto przykłady kodu dla przykładowego polecenia cmdlet GetProc02. Jest to Get-Process przykładowe polecenie cmdlet opisane w tece Dodawanie parametrów, które przetwarzają Command-Line danych wejściowych. To polecenie cmdlet pobiera procesy na podstawie ich nazwy, a następnie wyświetla Get-Process informacje o procesach w wierszu polecenia.

Uwaga

Plik źródłowy języka C# (getproc02.cs) dla tego polecenia cmdlet programu Get-Proc można pobrać przy użyciu zestawu Microsoft Windows Software Development Kit dla systemów Windows Vista i .NET Framework 3.0 Runtime Components. Aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania, zobacz How to Install Windows PowerShell and Download the Windows PowerShell SDK (Jak zainstalować zestaw SDK Windows PowerShell).

Pobrane pliki źródłowe są dostępne w <PowerShell Samples> katalogu .

Pełny przykładowy kod można znaleźć w następujących tematach.

Język Temat
C# Przykładowy kod GetProc02 (C#)
VB.NET Przykładowy kod GetProc02 (VB.NET)

Zobacz też

Windows PowerShell — przewodnik programisty

Windows PowerShell SDK