Profil reguły ScriptAnalyzer dla galerii

Aby zapewnić jakość pakietów opublikowanych w Galeria programu PowerShell, uruchomimy reguły PSScriptAnalyzer, aby określić, czy istnieją jakiekolwiek naruszenia w przesłanych skryptach.

Listę reguł uruchamianych na stronie ScriptAnalyzer w witrynie GitHub można znaleźć. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące uruchomionych reguł, skontaktuj się z administratorami Galeria programu PowerShell lub otwórz problem dotyczący skryptuAnalyzer.

Wyniki scriptAnalyzer będą wyświetlane na każdej stronie poszczególnych pakietów w galerii w nadchodzącym wydaniu. Zachęcamy właścicieli pakietów do sprawdzania swoich pakietów, aby upewnić się, że nie ma poważnych błędów w opublikowanych pakietach.