ListViewSelectionMode Wyliczenie

Definicja

Tryby wyboru dla kontrolek widoku listy na platformie UWP.

public enum ListViewSelectionMode
type ListViewSelectionMode = 
Dziedziczenie
System.Enum
ListViewSelectionMode

Pola

Accessible 1

Wskazuje, że Narrator i klawiatura mogą wchodzić w interakcje z widokiem listy. Jest to zachowanie domyślne.

Inaccessible 0

Wskazuje, że ani Narrator, ani klawiatura nie mogą wchodzić w interakcje z widokiem listy.

Dotyczy