SQL Server - Wstęp  Udostępnij na: Facebook

Autor: Artur Żarski

Opublikowano: 2010-09-27

Współczesne firmy poszukują możliwości uproszczenia i ujednolicenia zarządzania danymi. Bez względu na skalę, format i miejsce składowania, dane mają być zabezpieczone i stale dostępne. W każdej chwili mają też nadawać się do efektywnego wykorzystania w procesach biznesowych – zarówno wewnętrznych, jak i realizowanych wspólnie z partnerami. Jednocześnie firmom zależy, aby zarządzanie danymi nie było zajęciem z pogranicza sztuki i nauki, lecz by było proste i zajmowało niewiele czasu.

SQL Server 2008 umożliwia firmom budowanie systemów do zarządzania danymi o dowolnej skali. Całe środowisko może działać na jednym dużym serwerze lub skalować się w ramach farmy mniejszych. Jedna instancja SQL Server 2008 może obejmować wiele maszyn (fizycznych lub wirtualnych) realizujących poszczególne usługi. Również same bazy danych można dzielić i uruchamiać partycje na oddzielnych serwerach. Bazy danych mogą replikować się w trybie transakcyjnym lub cyklicznie w ramach dowolnie zdefiniowanej topologii. Elastyczność w dziedzinie skalowania jest jedną z najważniejszych zalet SQL Server 2008.

Microsoft SQL Server 2008 pozwala programistom na bardziej produktywną pracę i łatwiejsze tworzenie niezawodnych rozwiązań nowej generacji przy wykorzystaniu baz danych i użyciu zaawansowanego języka programowania T-SQL SQL Server oraz rozbudowanych typów danych umożliwiających zarządzanie danymi wszelkiego rodzaju.

 • Tworzenie zaawansowanych aplikacji
  Nowe i ulepszone funkcje programowania przy użyciu języka T-SQL dostępne w SQL Server 2008 umożliwiają tworzenie aplikacji baz danych nowej generacji, które spełnią najwyższe wymagania użytkowników końcowych.
 • Kontrola danych dowolnego typu
  Ulepszona obsługa typów danych w SQL Server 2008 pozwala na zarządzanie danymi relacyjnymi i nierelacyjnymi, w tym precyzyjne zarządzanie informacjami o dacie i godzinie, danymi XML, zewnętrznymi dokumentami i plikami, a także nowymi informacjami przestrzennymi z zastosowaniem reprezentacji planarnych lub geodezyjnych.
 • Udostępnianie zoptymalizowanych rozwiązań
  Ulepszenia silnika i hurtowni danych SQL Server pozwalają programistom wydajnie przechowywać i wyszukiwać dane oraz zarządzać nimi przy użyciu kolumn rzadkich, filtrowanych indeksów oraz nowej, w pełni zintegrowanej funkcji wyszukiwania pełnotekstowego.

Najważniejsze nowe funkcje

 • Zwiększona precyzja przechowywania informacji o dacie i godzinie i zarządzania nimi.
 • Wydajne przechowywanie częściowo strukturalnych i rzadko zapełnionych zestawów danych przy użyciu kolumn rzadkich.
 • Wysoce wydajne, skalowalne i łatwe w obsłudze indeksowanie pełnotekstowe przy użyciu nowych, w pełni zintegrowanych indeksów pełnotekstowych.
 • Tworzenie dużych, definiowanych przez użytkownika typów i agregatów definiowanych o rozmiarach większych niż 8 KB.
 • Łatwe przekazywanie dużych ilości danych do funkcji lub procedur za pomocą nowych parametrów wartości tabelarycznych.
 • Wydajne wykonywanie wielu operacji dzięki nowemu poleceniu MERGE.
 • Modelowanie danych hierarchicznych, na przykład schematów organizacyjnych lub plików i folderów, przy użyciu nowego typu danych HierarchyID.
 • Konstruowanie zaawansowanych aplikacji świadomych lokalizacji, przy użyciu nowych, zgodnych ze standardami typów danych przestrzennych i funkcji indeksowania przestrzennego w SQL Server.
 • Wydajne zarządzanie plikami i dokumentami z pełną obsługą zabezpieczeń i transakcji w SQL Server za pomocą nowego, zaawansowanego typu danych FILESTREAM.
 • Łatwe odnajdowanie zależności między obiektami i bazami danych przy użyciu nowej funkcji zarządzania zależnościami.
 • Szybsze tworzenie kwerend i raportowanie za pomocą zbiorów grupujących dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozszerzeń klauzuli GROUP BY zgodnych ze standardem ANSI.
 • Skuteczny i wysoce wydajny dostęp do danych przy użyciu nowej funkcji filtrowanych indeksów dla podzestawów danych

Cykl artykułów ma za zadanie przedstawić poszczególne funkcje: