Windows Azure - Płatności

Udostępnij na: Facebook

Autor: Piotr Zieliński

Opublikowano: 2011-03-11

Wprowadzenie

Artykuł ma na celu wyjaśnienie sposobu płatności za wykorzystywanie zasobów Azure. Po przeczytaniu artykułu temat płatności nie powinien budzić żadnych wątpliwości.

Pakiet wprowadzający

Azure można wypróbować za darmo. Microsoft udostępnił pakiet wprowadzający (Introductory Special), który oferuje każdego miesiąca część zasobów za darmo, a mianowicie:

 • Windows Azure:
  - 25 godzin małej instancji obliczeniowej,
  - 500 MB przestrzeni dyskowej,
  - 10 000 transakcji magazynu.
 • SQL Azure:
  - 1 GB bazy danych w wersji dla sieci Web (dostępna tylko przez pierwsze trzy miesiące).
 • Program AppFabric platformy Windows Azure
  - 100 000 transakcji kontroli dostępu,
  - 2 połączenia magistrali usług.
 • Transfery danych (wg regionu):
  - 500 MB wej.,
  - 500 MB wyj.

Pakiet doskonale nadaje się do przetestowania platformy Azure. Warto jednak zaznaczyć, że oferowane zasoby kończą się dość szybko.

Ponadto osoby, które mają wykupioną subskrypcję MSDN Premium, Ultimate lub BizSpark, mogą skorzystać z specjalnej oferty.

Jak płacić?

Opłat dokonujemy za pomocą kart kredytowych. Rejestrując nowe konto (nawet to z pakietu wprowadzającego), musimy podać numer karty i inne dane potrzebne do jej obciążenia. W przypadku pakietu wprowadzającego – po przekroczeniu darmowych zasobów – rachunek będzie automatycznie obciążany.

Dobrym sposobem na dokonywanie płatności są karty pre-paid. W Polsce wiele banków je dziś oferuje. Posiadają one takie same dane jak klasyczna karta kredytowa (numer, kod weryfikacyjny, data wygaśnięcia) i doskonale nadają się do płacenia w Azure. Wraz z kartą pre-paid jest skojarzony numer konta, na które możemy wpłacać pieniądze w celu zasilenia karty. Dysponując taką kartę możemy być spokojni, że kontrolujemy nasze środki przeznaczane na Azure.

Listy i ostrzeżenia

Portal MOCP monioturuje obciążenie naszych srerwisów, i jeżeli konto jest używane przez dłuższy czas, informuje o prawdopodobieństwie przekroczenia szacownageo zużycia. Podobne komunikaty są wysyłane gdy zbliżamy się do limitów przyznanych w ramach subskrypckji skojarzonej z nasza licencją MSDN.

Uwaga! Wszystkie listy wysyłane są z adresu msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Warto go dodać do listy bezpiecznych nadawców, aby te informacje nie zagubiły się w spamie.

Poniżej pokazano taki list w języku angielskim (język komunikacji zależy od ustawień w portalu MOCP):

 

 

Rozliczenia odbywają się w cyklu miesięcznym. Po wygenerowaniu zestawienia wysyłany jest list informujący, że można już pobrać fakturę:

 

 

Po wygenerowaniu faktury karta jest obciążana (zgodnie z listem – po minimum 10 dniach od daty wystawienia faktury).

Jeżeli nie udało się obciążyć karty, Microsoft Online Services Team wysyła listy ze stosownym  ostrzeżeniem. Jeżeli problem trwa dłużej – takich listów otrzymujemy siedem.

Co się stanie w przypadku nieuregulowania rachunku na czas?

Bardzo możliwe, że pewnego dnia zapomnimy zasilić konto środkami i tym samym konto Azure nie będzie mogło zostać opłacone. Na szczęście nasze dane są bezpiecznie i nie zostaną usunięte z dnia na dzień. Microsoft Online Service będzie nam regularnie przypominał o zaległościach (za pomocą e-maila) i z pewnością będziemy mieli dość czasu, aby odpowiednio zareagować. Najpierw przychodzi sześć powiadomień. Poniżej pokazany jest list zawierający takie ostrzeżenie:

 

 

Potem konto wygasa, można jednak z niego korzystać w ograniczonym zakresie przez 30 dni.

 

 

Następnie konto jest całkowicie wygaszane, jednak klient w ciągu 90 dni może jeszcze skopiować dane. W tym czasie przychodzą również liczne powiadomienia. Przykład takiego powiadomienia znajduje się poniżej:

 

 

W przypadku wygaśnięcia konta należy pamiętać o skontaktowaniu się z pomocą techniczną (muszą odblokować konto).

Zmiana sposobu płatności

W pewnym momencie może okazać się, że potrzebujemy zmienić numer karty, ponieważ np. zmieniliśmy rachunek. Czynności te wykonujemy z poziomu panelu administracyjnego:

1.     Logujemy się w Microsoft Online Services.

2.     Wchodzimy na stronę subskrypcji i wybieramy pozycję „Platforma Windows Azure”.

 

 

3.     Z listy akcje wybieramy pozycję Edytuj informacje rozliczeniowe.

4.     W otworzonym oknie możemy wprowadzić nową kartę kredytową lub zmodyfikować aktualnie używaną:

 

 

Po zatwierdzeniu pieniądze będą potrącane już z nowego rachunku. Ponadto w przedstawionym panelu można przeglądać wystawione faktury lub modyfikować dane klienta.

Powyższy krótki tekst miał na celu rozwianie wszelkich wątpliwości czy niejasności związanych z płatnościami Azure.

 


          

Piotr Zieliński

Absolwent informatyki o specjalizacji inżynieria oprogramowania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada szereg certyfikatów z technologii Microsoft (MCP, MCTS, MCPD). W 2011 roku wyróżniony nagrodą MVP w kategorii Visual C#. Aktualnie pracuje w General Electric pisząc oprogramowanie wykorzystywane w monitorowaniu transformatorów . Platformę .NET zna od wersji 1.1 – wcześniej wykorzystywał głównie MFC oraz C++ Builder. Interesuje się wieloma technologiami m.in. ASP.NET MVC, WPF, PRISM, WCF, WCF Data Services, WWF, Azure, Silverlight, WCF RIA Services, XNA, Entity Framework, nHibernate. Oprócz czystych technologii zajmuje się również wzorcami projektowymi, bezpieczeństwem aplikacji webowych i testowaniem oprogramowania od strony programisty. W wolnych chwilach prowadzi blog o .NET i tzw. patterns & practices.