Udostępnij za pośrednictwem


     

Kurs podstaw języka HTML Udostępnij na: Facebook

Autor: Tomasz Wiśniewski

Opublikowano: 2011-08-12

Internet stał się medium obecnym w życiu niemalże każdego człowieka i to zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, nierzadko realizując funkcje społeczne. Nie byłoby jednak tak szerokiego wykorzystania Internetu, gdyby nie strony czy aplikacje internetowe, które go tworzą. Z kolei aplikacje te nie powstałyby, gdyby nie istniał prosty i przyjazny sposób ich tworzenia.

W dobie, kiedy Internet zaczął się rozwijać, pojawiła się potrzeba stworzenia mechanizmów definiowania zawartości stron WWW, zrozumiałych dla osób tworzących te strony, oraz osób/firm, które implementują mechanizmy rozpoznające strukturę dokumentu, a następnie przekładające je na konkretny wygląd w przeglądarce internetowej.

[HTML](https://msdn.microsoft.com/pl-pl/centrum-tematyczne-html) przeszedł bardzo długą drogę. Wersji jego standardu pojawiło się w historii bardzo wiele. Obecnie popularyzowana jest bardzo mocna wersja 5, która wnosi do języka świeżość i daje możliwości, o których do tej pory nie można było nawet pomarzyć, wykorzystując standardową składnię HTML-a. Aby jednak zrozumieć nowości w HTML 5, trzeba zrozumieć podstawy HTML-a, tzn. jak wykorzystuje się jego elementy i jak przekładają się one na to, co internauta widzi później w przeglądarce.

Po zapoznaniu się z kursem HTML będziesz potrafił:

 • korzystać z narzędzi do edycji HTML-a,
 • analizować strukturę dokumentu na podstawie kodu,
 • poprawnie wykorzystywać składnię w celu uzyskania pożądanych efektów na stronach WWW.

Zagadnienia, jakie zostaną poruszone w kursie HTML, to:

 • Narzędzia do edycji – artykuł ten pokazuje, jakie narzędzia można wykorzystać do edycji kodu HTML, w szczególności darmowe Visual Studio 2010 Express i jaką wartość dodaną wnosi do procesu tworzenia stron WWW podczas edycji HTML czy JavaScript, np. poprzez wykorzystanie mechanizmów IntelliSense.
 • Struktura dokumentu – dla poprawnego wykorzystania wszystkich możliwości, jakie daje HTML, bardzo istotną kwestią jest zrozumienie jak wygląda struktura dokumentu, który będzie zgodny z przyjętymi standardami. Artykuł ten omawia poszczególne elementy struktury dokumentu.
 • Elementy blokowe i liniowe – podstawowymi elementami, dzięki którym można zmieniać wygląd tworzonej strony, są różnego rodzaju elementy blokowe oraz liniowe dające możliwość operowania na tekście znajdującym się na stronie.
 • Tabele – wygląd strony, położenie elementów lub tekstów można układać w struktury oparte na tabelach. Dzięki temu można w prosty i przejrzysty sposób spozycjonować element w odpowiednim miejscu na ekranie.
 • Czcionki i formatowanie tekstu – poza elementami blokowymi i liniowym HTML dostarcza szereg znaczników, które umożliwiają określenie w bardzo precyzyjny sposób jak dany tekst, lub dłuższy jego fragment ma wyglądać. Bardzo istotnym elementem, o którym powinien pamiętać każdy webdeweloper, jest korzystanie z czcionek typy websafe, które gwarantują ten sam sposób wyświetlania tekstów niezależnie od konfiguracji komputera osoby, która daną stronę ogląda.
 • Operacje na grafice – strony internetowe, które zawierają tylko tekst, są mało atrakcyjne dla osób z nich korzystających. Dzisiejsze łącza pozwalają szybko przesyłać duże ilości danych. W tej części kursu HTML zostanie omówiona praca z grafiką na stronie WWW, jej osadzania oraz operacje względem tekstu na stronie.
 • Osadzanie multimediów – nowoczesne strony internetowe dostarczają najczęściej zawartości w postaci multimedialnej. Począwszy od muzyki, skończywszy na filmach. Artykuł ten opisuje sposób dodawania treści multimedialnych do strony, także z uwzględnieniem nowych znaczników dostępnych w HTML 5.
 • Odsyłacze – aby tworzona strona internetowa nie była jednym długim dokumentem, niezbędne jest podzielenie strony na sekcje. Przekierowywanie użytkownika pomiędzy różnymi elementami własnej strony lub do zupełnie innej odbywa się za pomocą linków lub odsyłaczy. Ten artykuł pokazuje różne typu odsyłaczy oraz jak z nich korzystać.
 • Formularze – na stronach internetowych często proszeni jesteśmy o stworzenie konta, zalogowanie się lub wypełnienie jakiejś ankiety. Elementy te tworzy się za pomocą formularzy, o których traktuje ta część kursu.
 • Ramki – artykuł omawia ramki w HTML, dzięki którym możliwe staje się tworzenie stron, gdzie część elementów, np. menu, są nieruchome i zawsze takie same, a inna część, np. treść, zmienia się w zależności od wybranej opcji w menu.
 • XHTML oraz standardy – zgodnie z tym, co zostało napisane we wstępie, HTML jest zestandaryzowanym językiem. Nad tą standaryzacją czuwa niezależna organizacja W3C. Artykuł ten traktuje o standardach, jak ich przestrzegać i poprawnie określić je w swoim dokumencie.