Hyper-V - Instalacja i podstawowa konfiguracja

Udostępnij na: Facebook

Autor: Dariusz Porowski

Opublikowano: 2011-09-15

Dostaliśmy już porządną dawkę teoretycznej wiedzy związanej z wirtualizacją. W tym artykule będziemy zajmować się praktycznymi zagadnieniami – zaczniemy od uruchomienia Hyper-V na trzy sposoby. Po zapoznaniu się z tym artykułem będziesz wiedział:

 • jak uruchomić rolę Hyper-V w Windows Server 2008 R2 z poziomu narzędzi graficznych,
 • jak uruchomić rolę Hyper-V w Windows Server 2008 R2 z poziomu linii poleceń,
 • jak uruchomić rolę Hyper-V w Windows Server 2008 R2 z poziomu konsoli PowerShell,
 • jak wykonać podstawową konfigurację Hyper-V.

Artykuł jest trzecim artykułem w ramach sekcji Pierwsze kroki z Hyper-V, wchodzącej w cykl Podstawy wirtualizacji i Hyper-V. W ramach serii dostępne są jeszcze artykuły:

Wstęp

Instalacja roli Hyper-V może być zrealizowana za pomocą trzech różnych mechanizmów, z czego metoda linii poleceń dostępna jest w dwóch wariantach. Wybór w niektórych przypadkach jest uzależniony od wersji Windows Server. Aby dobrać najkorzystniejszą dla siebie metodę instalacji, zapoznaj się z Tabelą 1.

Tabela 1. Przegląd metod instalacji Hyper-V.

  GUI

CMD

(ServerManagerCmd)

CMD

(DISM)

PowerShell
Full X X X X
Core     X  
Informacja
W powyższej tabeli nie jest uwzględniony Hyper-V Server, gdyż po jego instalacji rola Hyper-V jest automatycznie włączona.

Narzędzie graficzne

Jeżeli chcemy uruchomić rolę Hyper-V na serwerze zainstalowanym w trybie Full, czyli ze środowiskiem graficznym, to najłatwiejszym sposobem jest właśnie skorzystanie z graficznego kreatora instalacji, dostępnego w ramach Server Manager. Poniżej opisane zostało, krok po kroku, jak za pomocą kreatora Server Manager zainstalować rolę Hyper-V.

 • W domyślnie uruchomionym Server Manager zaznacz Roles, a następnie kliknij Add Roles w prawej części okna.
 • Na stronie Before You Begin, kliknij Next.
 • Na stronie Select Server Roles zaznacz Hyper-V, a następnie kliknij Next. Ilustruje to poniżej Rys.1.

Rys. 1. Wybór roli Hyper-V.

 • Na stronie Hyper-V kliknij Next.
 • Na stronie Create Virtual Networks zaznacz fizyczny interfejs sieciowy, który ma być użyty jako połączenie zewnętrzne dla maszyn wirtualnych. Możesz też nic nie zaznaczać i później zdefiniować sieci z konsoli Hyper-V Manager. Następnie kliknij Next. Ilustruje to poniżej Rys. 2.

Rys. 2. Wybór zewnętrznego połączenia sieciowego dla maszyn wirtualnych.

 • Na stronie Confirm Installation Selections, kliknij Install.
 • Na stronie Installation Results, kliknij w centralnej części You must restart this server to finish the installation process.
 • Ukaże się formatka z pytaniem Do you want to restart now?, kliknij Yes. Serwer uruchomi się ponownie – jest to wymagane, aby w pełni zakończyć instalację roli Hyper-V.
 • Po ponownym uruchomieniu, wraz z Server Manager, pojawi się kreator instalacji Hyper-V ze stroną Installation Results, na której pojawi się wynik instalacji. Kliknij Close.

Linia poleceń

Kolejna metoda instalacji roli Hyper-V to linia poleceń. Są dwa sposoby – ServerManagerCmd.exe oraz DISM.exe, z czego ServerManagerCmd.exe działa tylko na pełnej instalacji Windows Server 2008 R2. Aby zainstalować Hyper-V na wersji Core, należy użyć DISM.exe.

W celu instalacji Hyper-V, za pomocą programu ServerManagerCmd.exe, należy wykonać poniższe polecenie:

ServerManagerCmd.exe -Install Hyper-V –Restart

Na Rys. 3. przedstawione jest powyższe polecenie bez parametru -Restart. Ponowne uruchomienie serwera trzeba wykonać samodzielnie.

Rys. 3. Instalacja roli Hyper-V z linii poleceń za pomocą ServerManagerCmd.

Uwaga
Program ServerManagerCmd jest w fazie wycofywania i może być niedostępny w kolejnych wersjach systemu. Zaleca się używania PowerShell.

Drugim poleceniem instalacyjnym jest wspomniany DISM.exe. Aby wykonać jego instalację, należy wykonać poniższe polecenie:

DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V

Na Rys. 4. przedstawione jest powyższe polecenie.

Rys. 4. Instalacja roli Hyper-V z linii poleceń za pomocą DISM.

Po wykonaniu polecenia należy ponownie uruchomić serwer za pomocą polecenia:

shutdown /r /t 0

PowerShell

Ostatnią metodą instalacji jest konsola PowerShell. Aby wykonać instalację roli Hyper-V, należy najpierw zaimportować moduł Server Manager. Polecenia, jakie trzeba wykonać, przedstawione są poniżej.

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature Hyper-V -Restart

Na Rys. 5. przedstawione są powyższe polecenia bez parametru -Restart. Ponowne uruchomienie serwera trzeba wykonać samodzielnie.

Rys. 5. Instalacja roli Hyper-V z konsoli PowerShell.

Informacja
Na Server Core domyślnie nie ma zainstalowanego PowerShell. Można wykonać instalację PowerShell i dopiero z jego poziomu zainstalować Hyper-V. Jest to jednak rozwiązanie dość skomplikowane i domyślnie niedostępne zaraz po instalacji systemu, dlatego w tabeli porównawczej metod instalacji nie jest zaznaczona opcja PowerShell przy Server Core.

Podstawowa konfiguracja

Po zainstalowaniu roli Hyper-V możemy rozpocząć podstawową konfigurację. W tym artykule omówimy jedynie konfigurację domyślnych ścieżek przechowywania konfiguracji maszyn wirtualnych oraz plików wirtualnych dysków twardych. Tak naprawdę pozostawienie domyślnych ustawień, zaraz po instalacji, gwarantuje już możliwość uruchomienia pierwszych maszyn wirtualnych i ich działanie.

Aby skonfigurować własne domyślne ścieżki przechowywania konfiguracji oraz VHD:

 • Otwórz Hyper-V Manager i podłącz się do serwera Hyper-V.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na podłączonym serwerze, a następnie wybierz Hyper-V Settings.
 • W sekcji Server, zaznacz pozycję Virtual Hard Disks.
 • W polu Specify the default folder to store virtual hard disk files, wprowadź ścieżkę dla plików VHD.
 • W sekcji Server, zaznacz pozycję Virtual Machines.
 • W polu Specify the default folder to store virtual machine configuration files, wprowadź ścieżkę dla plików konfiguracji maszyn wirtualnych.
 • Następnie kliknij przycisk OK.

Podsumowanie

Realizując opisane kroki, uruchomiliśmy Hyper-V i wykonaliśmy podstawową konfigurację hosta wirtualizacji. Już teraz możemy zacząć zabawę z pierwszymi maszynami wirtualnymi.

Więcej informacji, o poszczególnych elementach oraz ich konfiguracji, zdobędziesz w kolejnych częściach tego cyklu.