Udostępnij za pośrednictwem


     https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh529153     

Hyper-V - Tworzenie i konfiguracja wirtualnych sieci

Udostępnij na: Facebook

Autor: Dariusz Porowski

Opublikowano: 2011-11-24

W poprzednich artykułach poznałeś już, jakie są dostępne wirtualne sieci w Hyper-V i masz już przybliżoną wiedzę na temat pozostałych elementów sieciowych. W tym artykule wykonasz konfigurację wirtualnych sieci. Po zapoznaniu się z artykułem będziesz:

 • wiedział, jak skonfigurować zewnętrzną sieć wirtualną,
 • wiedział, jak skonfigurować wewnętrzną sieć wirtualną,
 • wiedział, jak skonfigurować prywatną sieć wirtualną,
 • potrafił skonfigurować zakres adresów MAC.

Artykuł jest trzecim z serii artykułów w ramach sekcji Wirtualne sieci w Hyper-V, wchodzącej w cykl Podstawy wirtualizacji i Hyper-V. W ramach serii dostępne są jeszcze artykuły:

 • Rodzaje wirtualnych sieci w Hyper-V, gdzie poznałeś, jakie są sieci wirtualne w Hyper-V.
 • Elementy sieciowe w Hyper-V, gdzie zapoznałeś się z tematyką wirtualnych kart sieciowych, adresów MAC oraz VLAN.
 • Konfiguracja VLAN w Hyper-V, gdzie zrealizowałeś konfigurację zewnętrznej sieci, tak, aby obsługiwane były VLAN-y.

Zewnętrzna sieć wirtualna

Aby skonfigurować zewnętrzną sieć wirtualną, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz Hyper-V Manager i podłącz się do serwera Hyper-V.
 • W panelu Actions, wybierz Virtual Network Manager.

Rys. 1. Wybór Menadżera sieci wirtualnych w panelu Akcji.

 • W sekcji Virtual Networks wybierz New virtual network.
 • Następnie, po prawej stronie, zaznacz External.
 • Kliknij przycisk Add.

Rys. 2. Wybór elementów potrzebnych do utworzenia sieci zewnętrznej.

 • W polu Name wprowadź nazwę dla połączenia sieciowego.
 • W polu Notes wprowadź adnotacje, które mogą być dla Ciebie pomocne w późniejszym czasie.
 • W sekcji Connection type upewnij się, że zaznaczona jest pozycja External.
 • Poniżej, z menu rozwijanego, wybierz fizyczny adapter sieciowy, dla którego tworzysz połączenie zewnętrzne.
 • Jeżeli chcesz, aby serwer wirtualizacji (partycja zarządzająca) mogła również używać tego połączenia sieciowego, zaznacz Allow management operating system to share this network adapter.
 • Na tej stronie możesz również ustawić parametry, związane z VLAN, jednak w tym artykule nie będzie to przedmiotem konfiguracji.
 • Następnie kliknij przycisk OK.

Rys. 3. Strona konfiguracji zewnętrznego połączenia sieciowego.

Zewnętrzna sieć wirtualna została skonfigurowana.

Wewnętrzna sieć wirtualna

Aby skonfigurować wewnętrzną sieć wirtualną, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz Hyper-V Manager i podłącz się do serwera Hyper-V.
 • W panelu Actions wybierz Virtual Network Manager.

Rys. 4. Wybór Menadżera sieci wirtualnych w panelu Akcji.

 • W sekcji Virtual Networks wybierz New virtual network.
 • Następnie po prawej stronie zaznacz Internal.
 • Kliknij przycisk Add.

Rys. 5. Wybór elementów potrzebnych do utworzenia sieci wewnętrznej.

 • W polu Name wprowadź nazwę dla połączenia sieciowego.
 • W polu Notes wprowadź adnotacje, które mogą być dla Ciebie pomocne w późniejszym czasie.
 • W sekcji Connection type upewnij się, że zaznaczona jest pozycja Internal.
 • Na tej stronie możesz również ustawić parametry, związane z VLAN. Jednak w tym artykule nie będzie to przedmiotem konfiguracji.
 • Następnie kliknij przycisk OK.

Rys. 6. Strona konfiguracji wewnętrznego połączenia sieciowego.

Wewnętrzna sieć wirtualna została skonfigurowana.

Prywatna sieć wirtualna

Aby skonfigurować prywatną sieć wirtualną, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz Hyper-V Manager i podłącz się do serwera Hyper-V.
 • W panelu Actions wybierz Virtual Network Manager.

Rys. 7. Wybór Menadżera sieci wirtualnych w panelu Akcji.

 • W sekcji Virtual Networks wybierz New virtual network.
 • Następnie po prawej stronie zaznacz Private.
 • Kliknij przycisk Add.

Rys. 8. Wybór elementów potrzebnych do utworzenia sieci prywatnej.

 • W polu Name wprowadź nazwę dla połączenia sieciowego.
 • W polu Notes wprowadź adnotacje, które mogą być dla Ciebie pomocne w późniejszym czasie.
 • W sekcji Connection type upewnij się, że zaznaczona jest pozycja Private.
 • Następnie kliknij przycisk OK.

Rys. 9. Strona konfiguracji prywatnego połączenia sieciowego.

Prywatna sieć wirtualna została skonfigurowana.

Informacja
Nie ma możliwości konfiguracji VLAN dla połączeń prywatnych. Konfigurację tagowania VLAN można jedynie zrealizować w połączeniach Zewnętrznych oraz Wewnętrznych.

Adresy MAC

W celu skonfigurowania zakresu dostępnych adresów MAC na hoście Hyper-V, wykonaj poniższe kroki:

 • Otwórz Hyper-V Manager i podłącz się do serwera Hyper-V.
 • W panelu Actions wybierz Virtual Network Manager.

Rys. 10. Wybór Menadżera sieci wirtualnych w panelu Akcji.

 • W sekcji Global Network Settings wybierz MAC Address Range.
 • W polu Minimum wprowadź wartość startową dla puli adresów MAC.
 • W polu Maximum wprowadź wartość końcową dla puli adresów MAC.
 • Następnie kliknij przycisk OK.

Rys. 11. Konfiguracja puli adresów MAC.

Zakres adresów MAC dla hosta Hyper-V został skonfigurowany.

Wirtualne karty sieciowe – Syntetyczna karta sieciowa

Aby dodać syntetyczną kartę sieciową do maszyny wirtualnej, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz Hyper-V Manager i podłącz się do serwera Hyper-V.
 • Wybierz maszynę wirtualną z centralnej części menadżera Hyper-V.
 • Kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wybierz Settings.

Rys. 12. Wybór ustawień maszyny wirtualnej.

 • W sekcji Hardware wybierz Add Hardware.
 • Następnie po prawej stronie zaznacz Network Adapter.
 • Kliknij przycisk Add.

Rys. 13. Wybór elementów potrzebnych do utworzenia syntetycznej karty sieciowej.

 • W sekcji Hardware ukazała się nowa pozycja Network Adapter, zaznacz ją.

 • W polu Network, wybierz wcześniej utworzoną wirtualną sieć, do której ma być podłączona wirtualna syntetyczna karta sieciowa.

 • W sekcji MAC Address, wybierz sposób przyznania adresu MAC.

  o   Dla dynamicznego przypisania, wybierz Dynamic.
  o   Dla statycznego przypisania, wybierz Static i wprowadź swój adres MAC.

 • W tej sekcji, możesz również ustawić, czy maszyna wirtualna będzie mogła wysyłać i odbierać ruch sieciowy, używając dowolnego adresu MAC. Jeżeli ma on mieć taką możliwość, zaznacz Enable spoofing of MAC addresses. (Opcja będzie używana wówczas, jeżeli będzie budowany klaster równoważenia obciążenia sieciowego – NLB – Network Load Balancing na poziomie maszyn wirtualnych).

 • Na tej stronie możesz również ustawić parametry związane z VLAN, jednak w tym artykule nie będzie to przedmiotem konfiguracji.

 • Następnie kliknij przycisk OK.

Rys. 14. Strona konfiguracji syntetycznej karty sieciowej.

Wirtualna syntetyczna karta sieciowa została skonfigurowana.

Wirtualne karty sieciowe – Emulowana karta sieciowa

Aby dodać emulowaną kartę sieciową do maszyny wirtualnej, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz Hyper-V Manager i podłącz się do serwera Hyper-V.
 • Wybierz maszynę wirtualną z centralnej części menadżera Hyper-V.
 • Kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wybierz Settings.

Rys. 15. Wybór ustawień maszyny wirtualnej.

 • W sekcji Hardware wybierz Add Hardware.
 • Następnie, po prawej stronie, zaznacz Legacy Network Adapter.
 • Kliknij przycisk Add.

Rys. 16. Wybór elementów potrzebnych do utworzenia syntetycznej karty sieciowej.

 • W sekcji Hardware ukazała się nowa pozycja Legacy Network Adapter, zaznacz ją.

 • W polu Network wybierz wcześniej utworzoną wirtualną sieć, do której ma być podłączona wirtualna syntetyczna karta sieciowa.

 • W sekcji MAC Address, wybierz sposób przyznania adresu MAC.

  o   Dla dynamicznego przypisania, wybierz Dynamic.
  o   Dla statycznego przypisania, wybierz Static i wprowadź swój adres MAC.

 • W tej sekcji również możesz ustawić, czy maszyna wirtualna będzie mogła wysyłać i odbierać ruch sieciowy, używając dowolnego adresu MAC. Jeżeli ma mieć taką możliwość, zaznacz Enable spoofing of MAC addresses. (Opcja używana będzie wówczas, jeżeli będzie budowany klaster równoważenia obciążenia sieciowego – NLB – Network Load Balancing na poziomie maszyn wirtualnych).

 • Na tej stronie możesz również ustawić parametry związane z VLAN, jednak w tym artykule nie będzie to przedmiotem konfiguracji.

 • Następnie kliknij przycisk OK.

Rys. 17. Strona konfiguracji syntetycznej karty sieciowej.

Wirtualna emulowana karta sieciowa została skonfigurowana.

Podsumowanie

Z artykułu dowiesz się, jak skonfigurować wszystkie typy wirtualnych sieci, jak dodać i przypisać wirtualne karty sieciowe w maszynie wirtualnej oraz jak dostosować pulę adresów MAC.

W następnym artykule wykonasz konfigurację VLAN dla wirtualnego środowiska, opartego o zewnętrzne połączenie sieciowe w trybie Trunk.

 


     https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh529153