Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie tematów opisujących (Transact-SQL)

The backup and restore component of Microsoft SQL Server provides an essential safeguard to help protect critical data stored in SQL Server databases.Tematy w tej sekcji wyjaśniają jak używać Transact-SQL do tworzenia i przywracanie baz danych, różnicowa baz danych, dzienników transakcji i kopie zapasowe plików i grupa plików.

Ostrzeżenie

SQL ServerUmożliwia wykonywanie większości zadań przy użyciu SQL Server Management Studio lub Transact-SQL instrukcji.Aby uzyskać informacje dotyczące używania SQL Server Management Studio tworzyć kopię zapasową zapasowej i przywracanie, zobacz Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie tematów opisujących (SQL Server Management Studio).Dla częściowego lub tylko do kopii zapasowych Transact-SQL instrukcja kopii zapasowej z opcją częściowe lub COPY_ONLY.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz BACKUP (Transact-SQL).

W tej sekcji

Tematy dotyczące wykonywania określonych zadań kopii zapasowej

Przywracanie tematów opisujących