Kompresja kopia zapasowa domyślnych opcji

W SQL Server 2008 Enterprise i późniejsze, używanym w kopia zapasowa Transact-SQL instrukcja, aby wybrać kopia zapasowa kompresji ustawienia, jeśli użytkownik nie określi Z KOMPRESJI lub Z NO_COMPRESSION.

Ostrzeżenie

Kompresja kopia zapasowa jest obsługiwana dla dysku obu urządzeń kopii zapasowych i kopia zapasowa na taśmie urządzenia.

Podczas instalacji domyślne kopia zapasowa kompresji jest zestaw na 0, co czyni kopia zapasowa kompresji domyślnie.Aby zmienić domyślny KOMPRESJI, zestaw domyślne kopia zapasowa kompresji 1.Aby przywrócić domyślny do NO_COMPRESSION, zestaw domyślne kopia zapasowa kompresji na 0.

Ważna informacjaWażne:

Domyślnie kompresja znacznie zwiększa obciążenie Procesora i dodatkowe Procesora przez proces kompresji może pogorszyć operacji jednoczesnych.Dlatego warto tworzyć kopii zapasowych niskim priorytecie w sesja, którego użycie Procesora jest ograniczona przez Resource Governor.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak Służy do ograniczania wykorzystania Procesora przez kompresję kopii zapasowej (Transact-SQL) Resource Governor.

Przykłady

Poniższy przykład konfiguruje tworzenie kopii zapasowych Domyślnie wystąpienie serwera.

USE master;
GO
EXEC sp_configure ‘backup compression default’, '1';
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;