Przykładowe bazy danych AdventureWorks2008R2

AdventureWorks2008R2 Przykładowe bazy danych, które są używane w przykładach kodu w SQL Server Books Online można pobrać z Microsoft SQL Server próbek oraz projektach Wspólnoty strona główną.