Jak Rozpocząć konfigurowanie bazy danych, dublowanie Kreatora zabezpieczeń (SQL Server Management Studio)

Konfigurowanie bazy danych dublowanie Kreatora zabezpieczeń można wstępnie skonfigurować ustawienia zabezpieczeń na wszystkich lub niektórych wystąpień serwera zaangażowanych w dublowanie.Ten Kreator działa w połączeniu z lustrzane strona Właściwości bazy danych okno dialogowe.

Aby uruchomić bazę danych dublowanie zabezpieczeń Kreatora konfigurowania

  1. Po nawiązaniu połączenia z wystąpienie serwer dublowany w Eksploratorze obiektów kliknij nazwa serwera, aby rozwinąć drzewo serwera.

  2. Rozwiń bazy danychi wybierz bazę danych, aby być dublowane.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych, zaznacz zadań, a następnie kliknij przycisk lustrzane.Spowoduje to otwarcie Dublowanie strony z Właściwości bazy danych okno dialogowe.

  4. Kliknij skonfigurować zabezpieczenia.