Jak Ręcznie awaryjnie bazy danych, dublowanie sesji (Transact-SQL)

Podczas synchronizowania dublowanego bazy danych (Jeśli baza danych jest w stanie SYNCHRONIZED), właściciel bazy danych można inicjować ręczne przejęcie awaryjne do serwer duplikatu.Ręczne przejęcie awaryjne może zostać zainicjowane tylko z serwer dublowany.

Aby ręcznie praca awaryjna bazy danych, dublowanie sesja

  1. Połącz z serwer dublowany.

  2. Ustawić kontekstu bazy danych wzorca bazy danych:

    Stosowanie wzorca;

  3. Wydać następujące instrukcja serwer dublowany:

    ZMIEŃ bazę danych nazwa_bazy_danych USTAWIĆ pracy AWARYJNEJ partnera gdzie nazwa_bazy_danych jest dublowany bazy danych.

    Inicjuje to natychmiastowe przejście serwer duplikatu do głównej roli.

Byłych kapitału klienci są odłączani od bazy danych i lotu transakcje są przywracane.

Ostrzeżenie

Transakcje, które zostały przygotowane za pomocą Microsoft Koordynator transakcji rozproszonych, ale nadal są nie popełnionych podczas awaryjnej są traktowane jako przerwane po bazy danych nie powiodło się over.