Tabele systemowe (Transact-SQL)

Tematy w tej sekcji opisano tabele systemowe w SQL Server.

tabele systemowe nie powinny być zmieniane bezpośrednio przez dowolnego użytkownika.Na przykład nie należy modyfikować tabele systemowe z usuwania aktualizacji, lub WSTAW instrukcje lub zdefiniowane przez użytkownika wyzwalaczy.

Dopuszczalne jest odwoływanie się do kolumn udokumentowane w tabele systemowe .Jednak wiele kolumn w tabele systemowe nie są udokumentowane.Aplikacje nie powinny być zapisywane bezpośrednio kwerendy nieudokumentowanych kolumn.Zamiast tego aby pobrać informacje przechowywane w tabele systemowe, aplikacje powinny używać jednego z następujących składników:

  • Procedury przechowywane systemu

  • Transact-SQLinstrukcje i funkcje

  • SQL ServerZarządzanie obiektami (SMO)

  • Obiekty zarządzania replikacji (RMO)

  • Funkcje wykazu API bazy danych

Składniki te tworzą opublikowanego API do uzyskania informacji o systemie z SQL Server.Microsoftutrzymuje zgodność tych składników w wersji release.Format tabele systemowe zależy od wewnętrznej architektury SQL Server i mogą ulec zmianie przed zwolnieniem do wydania.Aplikacjom bezpośredni dostęp nieudokumentowanych kolumn w tabele systemowe może więc być zmieniane przed uzyskaniem dostępu nowszej wersja programu SQL Server.