Tworzenie nowego zestawu nośników

Aby utworzyć nowy zestaw nośników, należy sformatować nośnik kopia zapasowa (taśmy lub dysku plików).Zmiany formatowania procesu kopia zapasowa nośnika w następujący sposób:

  1. Usuwa stare nagłówka (jeśli ma zastosowanie), skutecznie usuwanie poprzednia zawartość nośnika kopia zapasowa.

    Urządzenie taśmowe formatowanie usuwa wszystkie poprzednie zawartość aktualnie zainstalowanych taśmy.Formatowanie dysku dotyczy tylko plik określony dla operacji wykonywania kopia zapasowa

  2. Zapisuje nowy nagłówek nośnika na nośniku kopia zapasowa (plik taśmy lub dysku) na każdym z urządzeń kopii zapasowych.

Aby utworzyć nową zestaw nośników przy użyciu języka Transact-SQL

Aby utworzyć nową zestaw nośników przy użyciu programu SQL Server Management Studio

Aby utworzyć nową zestaw nośników, wymazywanie dowolnego istniejącego nagłówka multimediów i zestawów kopii zapasowych, zaznacz do nowej zestaw nośnikówi wymazać wszystkie istniejące zestawy kopii zapasowych na Opcje strona Ponownie bazy danych okno dialogowe.

Aby utworzyć nową zestaw nośników za pomocą obiektów SMO (SQL Server Management obiekty)