Jak Zdefiniowanie urządzenie logiczne kopii zapasowej pliku (SQL Server Management Studio)

W tym temacie wyjaśniono, jak utworzyć dysk urządzenie kopia zapasowa.

Aby zdefiniować logicznych urządzenie kopia zapasowa dla pliku dysku

  1. After connecting to the appropriate instance of the Microsoft Aparat baz danych programu SQL Server, in Object Explorer, click the server name to expand the server tree.

  2. Rozwiń Serwera obiektówi kliknij prawym przyciskiem myszy Urządzenia kopii zapasowej.

  3. Kliknij nowe urządzenie kopii zapasowej.Urządzenie kopii zapasowej zostanie otwarte okno dialogowe.

  4. Wprowadź nazwę urządzenia.

  5. obiekt docelowy, kliknij pliku i określić pełną ścieżka pliku.

  6. Aby zdefiniować nowe urządzenie, kliknij OK.

Ostrzeżenie

A urządzenie kopia zapasowa jest urządzeniem logicznym do zasób oferowanych przez system operacyjny (określone urządzenie fizyczne).Tworzenie urządzenie kopia zapasowa po prostu tworzy nazwę lub alias dla urządzenia logicznego.Zainicjowanie urządzenia fizycznego występuje później, gdy kopia zapasowa jest zapisywana na urządzenie kopii zapasowej.

Do tego nowego urządzenia, należy dodać go do plików tworzyć kopię zapasową zapasowych: polew kopię zapasową bazy danych (Ogólne) okno dialogowe.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak: Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych (SQL Server Management Studio).