Udostępnij za pośrednictwem


Nie można dodać aplikacji CRM dla programu Outlook z powodu braku adresu Email

Ten artykuł pomaga rozwiązać problem polegający na tym, że nie można wdrożyć aplikacji CRM dla programu Outlook dla użytkowników podczas korzystania z opcji Exchange Server (hybrydowej).

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM 2016 r.
Oryginalny numer KB: 3165820

Symptomy

W przypadku korzystania z opcji Exchange Server (hybrydowej) nie można wdrożyć aplikacji CRM dla programu Outlook dla użytkowników. W kolumnie Stan jest wyświetlany komunikat Problem podczas dodawania do programu Outlook. Po kliknięciu linku Dowiedz się więcej w oknie dialogowym Szczegóły zostanie wyświetlony następujący komunikat:

ResponseMessageType: ErrorMissingEmailAddress

Podczas tworzenia żądania jako konta, które nie ma skrzynki pocztowej, należy określić podstawowy adres STMP skrzynki pocztowej dla wszelkich identyfikatorów folderów wyróżniających."

Przyczyna

Konto programu Exchange określone w profilu serwera Email jest kontem usługi, które nie ma jeszcze skonfigurowanego adresu e-mail.

Rozwiązanie

Skonfiguruj adres e-mail dla konta programu Exchange używanego w profilu serwera Email. Dostęp do profilów serwera Email można uzyskać w aplikacji internetowej CRM, przechodząc do pozycji Ustawienia, Email Konfiguracja, a następnie klikając pozycję Email Profile serwera.