Udostępnij za pośrednictwem


Transfer transakcji projektu (PA). PTT.00) ekran duplikuje elementy w siatce

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu polegającego na transferze transakcji projektu (PA). PTT.00) ekran duplikuje elementy w siatce w usłudze Microsoft Dynamics SL.

Dotyczy: Microsoft Dynamics SL
Oryginalny numer KB: 2953563

Symptomy

Transfer transakcji projektu (PA). PTT.00) ekran duplikuje elementy w siatce tak wiele razy, jak system znajduje partie w tabeli partii z tym samym numerem partii co partia transferu transakcji projektu.

Rozwiązanie

Otwórz instalatora kontrolera projektu (PA). SET.00). Zmień numer partii ostatniego wpisu opłaty na wyższy zakres niż partie już w tabeli partii.