Zestaw Microsoft Azure SDK dla języka Python

Jest to biblioteka klienta zarządzania pomocą techniczną platformy Microsoft Azure. Ten pakiet został przetestowany przy użyciu języka Python 2.7, 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8. Aby uzyskać bardziej kompletny widok bibliotek platformy Azure, zobacz wydanie języka Python zestawu Sdk platformy Azure.

Użycie

Aby dowiedzieć się, jak używać tego pakietu, zobacz przewodnik Szybki start

Aby zapoznać się z dokumentacją i dokumentacją, zobacz Przykłady kodu dokumentacji zestawu SDK języka Python dla tego pakietu można znaleźć w temacie Support Management on docs.microsoft.com ( Zarządzanie pomocą techniczną w docs.microsoft.com). Dodatkowe przykłady kodu dla różnych usług platformy Azure są dostępne w repozytorium Przykłady

Przekazywanie opinii

Jeśli napotkasz jakiekolwiek usterki lub masz sugestie, zgłoś problem w sekcji Problemy w projekcie.

Wrażenia