Przeglądarka interfejsu API REST

Witamy w przeglądarce interfejsów API REST — miejscu, w którym znajdziesz wszystkie interfejsy API REST firmy Microsoft. Rozpocznij wyszukiwanie dowolnych interfejsów API REST, wpisując ich nazwy w polu poniżej. Jeśli chcesz przekazać dowolną opinię, utwórz nowy problem w repozytorium MicrosoftDocs/feedback w usłudze GitHub.