Api Version Set

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje zestaw wersji interfejsu API.

Delete

Usuwa określony zestaw wersji interfejsu API.

Get

Pobiera szczegóły zestawu wersji interfejsu API określonego przez jego identyfikator.

Get Entity Tag

Pobiera wersję stanu jednostki (Etag) zestawu wersji interfejsu API określonego przez jego identyfikator.

List By Service

Wyświetla kolekcję zestawów wersji interfejsu API w określonym wystąpieniu usługi.

Update

Aktualizuje szczegóły zestawu wersji interfejsu API określonego przez jego identyfikator.