Tenant Configuration

Operations

Deploy

Ta operacja stosuje zmiany z określonej gałęzi Git do bazy danych konfiguracji. Jest to długotrwała operacja i może potrwać kilka minut do c...

Get Sync State

Pobiera stan najnowszej synchronizacji między bazą danych konfiguracji a repozytorium Git.

Save

Ta operacja tworzy zatwierdzenie z bieżącą migawką konfiguracji do określonej gałęzi w repozytorium. Jest to długotrwała operacja i może być ta...

Validate

Ta operacja weryfikuje zmiany w określonej gałęzi Git. Jest to długotrwała operacja i może potrwać kilka minut.