Components

Operations

Create Or Update

Tworzy (lub aktualizuje) składnik Szczegółowe informacje aplikacji. Uwaga: nie można określić innej wartości dla elementu InstrumentationKey ani AppId w operacji Put.

Delete

Usuwa składnik Szczegółowe informacje aplikacji.

Get

Zwraca składnik Szczegółowe informacje aplikacji.

Get Purge Status

Pobieranie stanu trwającej operacji przeczyszczania.

List

Pobiera listę wszystkich składników Szczegółowe informacje aplikacji w ramach subskrypcji.

List By Resource Group

Pobiera listę składników Szczegółowe informacje aplikacji w grupie zasobów.

Purge

Przeczyszcza dane w składniku Szczegółowe informacje aplikacji za pomocą zestawu filtrów zdefiniowanych przez użytkownika.

Aby zarządzać zasobami systemowymi, żądania przeczyszczania są ograniczane przy 50 kolejkach...

Update Tags

Aktualizacje tagów istniejącego składnika. Aby zaktualizować inne pola, użyj metody CreateOrUpdate.