Provider - Get Web App Stacks

Opis pobierania dostępnych platform aplikacji internetowych i ich wersji

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Web/webAppStacks?api-version=2022-03-01
GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Web/webAppStacks?stackOsType={stackOsType}&api-version=2022-03-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API

stackOsType
query

Typ systemu operacyjnego stosu

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

OK

Other Status Codes

App Service odpowiedź na błąd.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

Get Web App Stacks

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Web/webAppStacks?api-version=2022-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Web/webAppStacks/dotnet",
   "name": "dotnet",
   "type": "Microsoft.Web/webAppStacks",
   "properties": {
    "displayText": ".NET",
    "value": "dotnet",
    "preferredOs": "Windows",
    "majorVersions": [
     {
      "displayText": ".NET 5",
      "value": "5",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": ".NET 5",
        "value": "5",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "v5.0",
          "isEarlyAccess": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "5.0.x"
          }
         },
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "DOTNETCORE|5.0",
          "isEarlyAccess": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "5.0.x"
          }
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": ".NET Core 3",
      "value": "3",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": ".NET Core 3.1 (LTS)",
        "value": "3.1",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "3.1",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "3.1.301"
          }
         },
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "DOTNETCORE|3.1",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "3.1.301"
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": ".NET Core 3.0",
        "value": "3.0",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "3.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "3.0.103"
          },
          "endOfLifeDate": "2020-04-03T00:00:00+00:00"
         },
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "DOTNETCORE|3.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "3.0.103"
          },
          "endOfLifeDate": "2020-04-03T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": ".NET Core 2",
      "value": "dotnetcore2",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": ".NET Core 2.2",
        "value": "2.2",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "2.2",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "2.2.207"
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-23T00:00:00+00:00"
         },
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "DOTNETCORE|2.2",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "2.2.207"
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-23T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": ".NET Core 2.1 (LTS)",
        "value": "2.1",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "2.1",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "2.1.807"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-09-21T00:00:00+00:00"
         },
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "DOTNETCORE|2.1",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "2.1.807"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-09-21T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": ".NET Core 2.0",
        "value": "2.0",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "2.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "2.1.202"
          },
          "endOfLifeDate": "2018-11-01T00:00:00+00:00"
         },
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "DOTNETCORE|2.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "2.1.202"
          },
          "endOfLifeDate": "2018-11-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": ".NET Core 1",
      "value": "1",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": ".NET Core 1.1",
        "value": "1.1",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.1",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "1.1.14"
          },
          "endOfLifeDate": "2019-07-27T00:00:00+00:00"
         },
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "DOTNETCORE|1.1",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "1.1.14"
          },
          "endOfLifeDate": "2019-07-27T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": ".NET Core 1.0",
        "value": "1.0",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "1.1.14"
          },
          "endOfLifeDate": "2019-07-27T00:00:00+00:00"
         },
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "DOTNETCORE|1.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "1.1.14"
          },
          "endOfLifeDate": "2019-07-27T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "ASP.NET V4",
      "value": "v4",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "ASP.NET V4.8",
        "value": "v4.8",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "v4.0",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "3.1"
          }
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "ASP.NET V3",
      "value": "v3",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "ASP.NET V3.5",
        "value": "v3.5",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "v2.0",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "2.1"
          }
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  },
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Web/webAppStacks/node",
   "name": "node",
   "type": "Microsoft.Web/webAppStacks",
   "properties": {
    "displayText": "Node",
    "value": "node",
    "preferredOs": "Linux",
    "majorVersions": [
     {
      "displayText": "Node LTS",
      "value": "lts",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Node LTS",
        "value": "lts",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|lts",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          }
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Node 14",
      "value": "14",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Node 14 LTS",
        "value": "14-lts",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|14-lts",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "14.x"
          },
          "isPreview": true,
          "endOfLifeDate": "2023-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Node 12",
      "value": "12",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Node 12 LTS",
        "value": "12-lts",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|12-lts",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "12.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2022-05-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "12.13.0",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2022-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 12.9",
        "value": "12.9",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|12.9",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": true,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "12.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2022-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Node 10",
      "value": "10",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Node 10 LTS",
        "value": "10-LTS",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|10-lts",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 10.16",
        "value": "10.16",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|10.16",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 10.15",
        "value": "10.15",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "10.15.2",
          "isPreview": true,
          "isHidden": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 10.14",
        "value": "10.14",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|10.14",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "10.14.1",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 10.12",
        "value": "10.12",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|10.12",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 10.10",
        "value": "10.10",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|10.10",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "10.0.0",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 10.6",
        "value": "10.6",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|10.6",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "10.6.0",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 10.1",
        "value": "10.1",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|10.1",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "10.x"
          },
          "endOfLifeDate": "2021-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Node 9",
      "value": "9",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Node 9.4",
        "value": "9.4",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|9.4",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2019-07-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Node 8",
      "value": "8",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Node 8 LTS",
        "value": "8-lts",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|8-lts",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.12",
        "value": "8.12",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|8.12",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.11",
        "value": "8.11",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|8.11",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "8.11",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.10",
        "value": "8.10",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "8.10",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.9",
        "value": "8.9",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|8.9",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "8.9",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.8",
        "value": "8.8",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|8.8",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.5",
        "value": "8.5",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "8.5",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.4",
        "value": "8.4",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "8.4",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.2",
        "value": "8.2",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|8.2",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.1",
        "value": "8.1",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|8.1",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "8.1.4",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 8.0",
        "value": "8.0",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|8.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2020-01-31T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Node 7",
      "value": "7",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Node 7.10",
        "value": "7.10",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "7.10.1",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2017-07-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Node 6",
      "value": "6",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Node 6 LTS",
        "value": "6-LTS",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|6-lts",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 6.12",
        "value": "6.12",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "6.12",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 6.11",
        "value": "6.11",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|6.11",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 6.10",
        "value": "6.10",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|6.10",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 6.9",
        "value": "6.9",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|6.9",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-30T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "6.9.5",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 6.6",
        "value": "6.6",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|6.6",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 6.5",
        "value": "6.5",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "6.5.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 6.2",
        "value": "6.2",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|6.2",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Node 4",
      "value": "4",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Node 4.8",
        "value": "4.8",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|4.8",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2018-05-30T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "4.8",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2018-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 4.5",
        "value": "4.5",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|4.5",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2018-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Node 4.4",
        "value": "4.4",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "NODE|4.4",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "endOfLifeDate": "2018-05-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  },
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Web/webAppStacks/python",
   "name": "python",
   "type": "Microsoft.Web/webAppStacks",
   "properties": {
    "displayText": "Python",
    "value": "python",
    "preferredOs": "Linux",
    "majorVersions": [
     {
      "displayText": "Python 3",
      "value": "3",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Python 3.8",
        "value": "3.8",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "PYTHON|3.8",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "3.8"
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Python 3.7",
        "value": "3.7",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "PYTHON|3.7",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "3.7"
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Python 3.6",
        "value": "3.6",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "PYTHON|3.6",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "3.6"
          }
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "3.4.0",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": true
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "3.6"
          }
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Python 2",
      "value": "2",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Python 2.7",
        "value": "2.7",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "PYTHON|2.7",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "2.7"
          },
          "endOfLifeDate": "2020-02-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "2.7.3",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "2.7"
          },
          "endOfLifeDate": "2020-02-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  },
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Web/webAppStacks/php",
   "name": "php",
   "type": "Microsoft.Web/webAppStacks",
   "properties": {
    "displayText": "PHP",
    "value": "php",
    "preferredOs": "Linux",
    "majorVersions": [
     {
      "displayText": "PHP 7",
      "value": "7",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "PHP 7.4",
        "value": "7.4",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "7.4",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2022-12-28T00:00:00+00:00"
         },
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "PHP|7.4",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2022-12-28T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "PHP 7.3",
        "value": "7.3",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "PHP|7.3",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2022-01-06T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "7.3",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2022-01-06T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "PHP 7.2",
        "value": "7.2",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "PHP|7.2",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-12-30T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "7.2",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-12-30T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "PHP 7.1",
        "value": "7.1",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "7.1",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-03-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "7.0",
        "value": "7.0",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "PHP|7.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-03-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "7.0",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-03-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "PHP 5",
      "value": "5",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "PHP 5.6",
        "value": "5.6",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "PHP|5.6",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2022-03-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "5.6",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2022-03-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  },
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Web/webAppStacks/ruby",
   "name": "ruby",
   "type": "Microsoft.Web/webAppStacks",
   "properties": {
    "displayText": "Ruby",
    "value": "ruby",
    "preferredOs": "Linux",
    "majorVersions": [
     {
      "displayText": "Ruby 2",
      "value": "2",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Ruby 2.6",
        "value": "2.6",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "RUBY|2.6",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Ruby 2.6.2",
        "value": "2.6.2",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "RUBY|2.6.2",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Ruby 2.5",
        "value": "2.5",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "RUBY|2.5",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Ruby 2.5.5",
        "value": "2.5.5",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "RUBY|2.5.5",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Ruby 2.4",
        "value": "2.4",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "RUBY|2.4",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Ruby 2.4.5",
        "value": "2.4.5",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "RUBY|2.4.5",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2020-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Ruby 2.3",
        "value": "2.3",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "RUBY|2.3",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Ruby 2.3.8",
        "value": "2.3.8",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "RUBY|2.3.8",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Ruby 2.3.3",
        "value": "2.3.3",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "RUBY|2.3.3",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "isDeprecated": true,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2019-05-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  },
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Web/webAppStacks/java",
   "name": "java",
   "type": "Microsoft.Web/webAppStacks",
   "properties": {
    "displayText": "Java",
    "value": "java",
    "preferredOs": "Linux",
    "majorVersions": [
     {
      "displayText": "Java 11",
      "value": "11",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Java 11",
        "value": "11.0",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "",
          "isAutoUpdate": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "11",
          "isAutoUpdate": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 11.0.7",
        "value": "11.0.7",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "11.0.7",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 11.0.6",
        "value": "11.0.6",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "11.0.6",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 11.0.5",
        "value": "11.0.5",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "11.0.5_ZULU",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 11.0.3",
        "value": "11.0.3",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "11.0.3_ZULU",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 11.0.2",
        "value": "11.0.2",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "11.0.2_ZULU",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "11"
          },
          "endOfLifeDate": "2026-10-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Java 8",
      "value": "8",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Java 8",
        "value": "8.0",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "",
          "isAutoUpdate": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8",
          "isAutoUpdate": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_252",
        "value": "8.0.252",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_252",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_242",
        "value": "8.0.242",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_242",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_232",
        "value": "8.0.232",
        "stackSettings": {
         "linuxRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         },
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_232_ZULU",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_212",
        "value": "8.0.212",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_212_ZULU",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_202",
        "value": "8.0.202",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_202_ZULU",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_202 (Oracle)",
        "value": "8.0.202 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_202",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_181",
        "value": "8.0.181",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_181_ZULU",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_181 (Oracle)",
        "value": "8.0.181 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_181",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_172",
        "value": "8.0.172",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_172_ZULU",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_172 (Oracle)",
        "value": "8.0.172 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_172",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_144",
        "value": "8.0.144",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_144",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_111 (Oracle)",
        "value": "8.0.111 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_111",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_102",
        "value": "8.0.102",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_102",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_92",
        "value": "8.0.92",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_92",
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          },
          "endOfLifeDate": "2025-04-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_73 (Oracle)",
        "value": "8.0.73 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_73",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_60 (Oracle)",
        "value": "8.0.60 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_60",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.8.0_25 (Oracle)",
        "value": "8.0.25 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.8.0_25",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": true,
           "supportedVersion": "8"
          }
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Java 7",
      "value": "7",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Java 7",
        "value": "7.0",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.7",
          "isAutoUpdate": true,
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2023-08-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.7.0_262",
        "value": "7.0.262",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.7.0_262_ZULU",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2023-08-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.7.0_242",
        "value": "7.0.242",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.7.0_242_ZULU",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2023-08-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.7.0_222",
        "value": "7.0.222",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.7.0_222_ZULU",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2023-08-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.7.0_191",
        "value": "7.0.191",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.7.0_191_ZULU",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "endOfLifeDate": "2023-08-01T00:00:00+00:00"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.7.0_80 (Oracle)",
        "value": "7.0.80 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.7.0_80",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.7.0_71 (Oracle)",
        "value": "7.0.71 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.7.0_71",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          }
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java 1.7.0_51 (Oracle)",
        "value": "7.0.51 (Oracle)",
        "stackSettings": {
         "windowsRuntimeSettings": {
          "runtimeVersion": "1.7.0_51",
          "isDeprecated": true,
          "remoteDebuggingSupported": false,
          "appInsightsSettings": {
           "isSupported": false
          },
          "gitHubActionSettings": {
           "isSupported": false
          }
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  },
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Web/webAppStacks/javacontainers",
   "name": "javacontainers",
   "type": "Microsoft.Web/webAppStacks",
   "properties": {
    "displayText": "Java Containers",
    "value": "javacontainers",
    "majorVersions": [
     {
      "displayText": "Java SE (Embedded Web Server)",
      "value": "javase",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Java SE (Embedded Web Server)",
        "value": "SE",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "JAVA",
          "javaContainerVersion": "SE",
          "isAutoUpdate": true
         },
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "JAVA|11-java11",
          "java8Runtime": "JAVA|8-jre8",
          "isAutoUpdate": true
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java SE 11.0.7",
        "value": "11.0.7",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "JAVA|11.0.7"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java SE 11.0.6",
        "value": "11.0.6",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "JAVA|11.0.6"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java SE 11.0.5",
        "value": "11.0.5",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "JAVA|11.0.5"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java SE 8u252",
        "value": "1.8.252",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java8Runtime": "JAVA|8u252"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java SE 8u242",
        "value": "1.8.242",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java8Runtime": "JAVA|8u242"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Java SE 8u232",
        "value": "1.8.232",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java8Runtime": "JAVA|8u232"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "JBoss EAP",
      "value": "jbosseap",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "JBoss EAP 7.2",
        "value": "7.2",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java8Runtime": "JBOSSEAP|7.2-java8",
          "isPreview": true
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Tomcat 9.0",
      "value": "tomcat9.0",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0",
        "value": "9.0",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "9.0",
          "isAutoUpdate": true
         },
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "TOMCAT|9.0-java11",
          "java8Runtime": "TOMCAT|9.0-jre8",
          "isAutoUpdate": true
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.37",
        "value": "9.0.37",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "9.0.37"
         },
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "TOMCAT|9.0.37-java11",
          "java8Runtime": "TOMCAT|9.0.37-java8"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.33",
        "value": "9.0.33",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "TOMCAT|9.0.33-java11",
          "java8Runtime": "TOMCAT|9.0.33-java8"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.31",
        "value": "9.0.31",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "9.0.31"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.27",
        "value": "9.0.27",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "9.0.27"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.21",
        "value": "9.0.21",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "9.0.21"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.20",
        "value": "9.0.20",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "TOMCAT|9.0.20-java11",
          "java8Runtime": "TOMCAT|9.0.20-java8"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.14",
        "value": "9.0.14",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "9.0.14"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.12",
        "value": "9.0.12",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "9.0.12"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.8",
        "value": "9.0.8",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "9.0.8"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 9.0.0",
        "value": "9.0.0",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "9.0.0"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Tomcat 8.5",
      "value": "tomcat8.5",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5",
        "value": "8.5",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5",
          "isAutoUpdate": true
         },
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "TOMCAT|8.5-java11",
          "java8Runtime": "TOMCAT|8.5-jre8",
          "isAutoUpdate": true
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.6",
        "value": "8.5.6",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5.6"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.57",
        "value": "8.5.57",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5.57"
         },
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "TOMCAT|8.5.57-java11",
          "java8Runtime": "TOMCAT|8.5.57-java8"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.53",
        "value": "8.5.53",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "TOMCAT|8.5.53-java11",
          "java8Runtime": "TOMCAT|8.5.53-java8"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.51",
        "value": "8.5.51",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5.51"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.47",
        "value": "8.5.47",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5.47"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.42",
        "value": "8.5.42",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5.42"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.41",
        "value": "8.5.41",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java11Runtime": "TOMCAT|8.5.41-java11",
          "java8Runtime": "TOMCAT|8.5.41-java8"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.37",
        "value": "8.5.37",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5.37"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.34",
        "value": "8.5.34",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5.34"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.31",
        "value": "8.5.31",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5.31"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.5.20",
        "value": "8.5.20",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.5.20"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Tomcat 8.0",
      "value": "tomcat8.0",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Tomcat 8.0",
        "value": "8.0",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.0",
          "isAutoUpdate": true
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.0.53",
        "value": "8.0.53",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.0.53"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.0.46",
        "value": "8.0.46",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.0.46"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 8.0.23",
        "value": "8.0.23",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "8.0.23"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Tomcat 7.0",
      "value": "tomcat7.0",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Tomcat 7.0",
        "value": "7.0",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "7.0",
          "isAutoUpdate": true
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 7.0.94",
        "value": "7.0.94",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "7.0.94"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 7.0.81",
        "value": "7.0.81",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "7.0.81"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 7.0.62",
        "value": "7.0.62",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "7.0.62"
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Tomcat 7.0.50",
        "value": "7.0.50",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "TOMCAT",
          "javaContainerVersion": "7.0.50"
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Jetty 9.3",
      "value": "jetty9.3",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Jetty 9.3",
        "value": "9.3",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "JETTY",
          "javaContainerVersion": "9.3",
          "isAutoUpdate": true,
          "isDeprecated": true
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Jetty 9.3.25",
        "value": "9.3.25",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "JETTY",
          "javaContainerVersion": "9.3.25",
          "isDeprecated": true
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Jetty 9.3.13",
        "value": "9.3.13",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "JETTY",
          "javaContainerVersion": "9.3.13",
          "isDeprecated": true
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "Jetty 9.1",
      "value": "jetty9.1",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "Jetty 9.1",
        "value": "9.1",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "JETTY",
          "javaContainerVersion": "9.1",
          "isAutoUpdate": true,
          "isDeprecated": true
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "Jetty 9.1.0",
        "value": "9.1.0",
        "stackSettings": {
         "windowsContainerSettings": {
          "javaContainer": "JETTY",
          "javaContainerVersion": "9.1.0",
          "isDeprecated": true
         }
        }
       }
      ]
     },
     {
      "displayText": "WildFly 14",
      "value": "wildfly14",
      "minorVersions": [
       {
        "displayText": "WildFly 14",
        "value": "14",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "java8Runtime": "WILDFLY|14-jre8",
          "isDeprecated": true,
          "isAutoUpdate": true
         }
        }
       },
       {
        "displayText": "WildFly 14.0.1",
        "value": "14.0.1",
        "stackSettings": {
         "linuxContainerSettings": {
          "isDeprecated": true,
          "java8Runtime": "WILDFLY|14.0.1-java8"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Definicje

AppInsightsWebAppStackSettings

Ustawienia stosu aplikacji internetowej usługi App Insights.

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Details
Error

Model błędu.

GitHubActionWebAppStackSettings

GitHub Actions ustawienia stosu aplikacji internetowej.

LinuxJavaContainerSettings

Ustawienia kontenera Java dla systemu Linux.

ProviderStackOsType

Typ systemu operacyjnego stosu

StackPreferredOs

Preferowany system operacyjny stosu aplikacji funkcji.

WebAppMajorVersion

Wersja główna stosu aplikacji internetowej.

WebAppMinorVersion

Wersja pomocnicza stosu aplikacji internetowej.

WebAppRuntimes

Środowiska uruchomieniowe stosu aplikacji internetowej.

WebAppRuntimeSettings

Ustawienia środowiska uruchomieniowego aplikacji internetowej.

WebAppStack

Stos aplikacji internetowej.

WebAppStackCollection

Kolekcja stosów aplikacji internetowej

WindowsJavaContainerSettings

Ustawienia kontenera Java systemu Windows.

AppInsightsWebAppStackSettings

Ustawienia stosu aplikacji internetowej usługi App Insights.

Name Type Description
isDefaultOff
 • boolean

true jeśli usługa Application Insights jest domyślnie wyłączona dla stosu; w przeciwnym razie , false.

isSupported
 • boolean

true jeśli usługa Application Insights zdalna jest obsługiwana dla stosu; w przeciwnym razie , false.

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Name Type Description
error

Model błędu.

Details

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

Error

Model błędu.

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

details

Szczegółowe błędy.

innererror
 • string

Więcej informacji na temat błędu debugowania.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

GitHubActionWebAppStackSettings

GitHub Actions ustawienia stosu aplikacji internetowej.

Name Type Description
isSupported
 • boolean

truejeśli GitHub Actions jest obsługiwana dla stosu; falsew przeciwnym razie .

supportedVersion
 • string

Wersja pomocnicza obsługiwana dla GitHub Actions.

LinuxJavaContainerSettings

Ustawienia kontenera Java dla systemu Linux.

Name Type Description
endOfLifeDate
 • string

Data zakończenia okresu obowiązywania wersji pomocniczej.

isAutoUpdate
 • boolean

true jeśli wersja stosu jest aktualizowana automatycznie; w przeciwnym razie , false.

isDeprecated
 • boolean

true jeśli stos jest przestarzały; w przeciwnym razie , false.

isEarlyAccess
 • boolean

true jeśli wersja pomocnicza ma wczesny dostęp; w przeciwnym razie , false.

isHidden
 • boolean

true jeśli stos powinien być ukryty; w przeciwnym razie , false.

isPreview
 • boolean

true jeśli stos jest w wersji zapoznawczej; w przeciwnym razie , false.

java11Runtime
 • string

Wersja języka Java 11 (tylko środowisko uruchomieniowe).

java8Runtime
 • string

Wersja języka Java 8 (tylko środowisko uruchomieniowe).

ProviderStackOsType

Typ systemu operacyjnego stosu

Name Type Description
All
 • string
Linux
 • string
Windows
 • string

StackPreferredOs

Preferowany system operacyjny stosu aplikacji funkcji.

Name Type Description
Linux
 • string
Windows
 • string

WebAppMajorVersion

Wersja główna stosu aplikacji internetowej.

Name Type Description
displayText
 • string

Wersja główna stosu aplikacji internetowej (tylko wyświetlana).

minorVersions

Wersje pomocnicze skojarzone z wersją główną.

value
 • string

Główna nazwa wersji stosu aplikacji internetowej.

WebAppMinorVersion

Wersja pomocnicza stosu aplikacji internetowej.

Name Type Description
displayText
 • string

Wersja pomocnicza stosu aplikacji internetowej (tylko wyświetlana).

stackSettings

Ustawienia skojarzone z wersją pomocniczą.

value
 • string

Główna nazwa wersji stosu aplikacji internetowej.

WebAppRuntimes

Środowiska uruchomieniowe stosu aplikacji internetowej.

Name Type Description
linuxContainerSettings

Ustawienia specyficzne dla systemu Linux skojarzone z wersją pomocniczą kontenera Java.

linuxRuntimeSettings

Ustawienia specyficzne dla systemu Linux skojarzone z wersją pomocniczą.

windowsContainerSettings

Ustawienia specyficzne dla systemu Windows skojarzone z wersją pomocniczą kontenera Java.

windowsRuntimeSettings

Ustawienia specyficzne dla systemu Windows skojarzone z wersją pomocniczą.

WebAppRuntimeSettings

Ustawienia środowiska uruchomieniowego aplikacji internetowej.

Name Type Description
appInsightsSettings

Ustawienia usługi Application Insights skojarzone z wersją pomocniczą.

endOfLifeDate
 • string

Data zakończenia okresu obowiązywania wersji pomocniczej.

gitHubActionSettings

GitHub Actions ustawienia skojarzone z wersją pomocniczą.

isAutoUpdate
 • boolean

true jeśli wersja stosu jest aktualizowana automatycznie; w przeciwnym razie , false.

isDeprecated
 • boolean

true jeśli stos jest przestarzały; w przeciwnym razie , false.

isEarlyAccess
 • boolean

true jeśli wersja pomocnicza ma wczesny dostęp; w przeciwnym razie , false.

isHidden
 • boolean

true jeśli stos powinien być ukryty; w przeciwnym razie , false.

isPreview
 • boolean

true jeśli stos jest w wersji zapoznawczej; w przeciwnym razie , false.

remoteDebuggingSupported
 • boolean

true jeśli debugowanie zdalne jest obsługiwane dla stosu; w przeciwnym razie , false.

runtimeVersion
 • string

Wersja pomocnicza stosu aplikacji internetowej (tylko środowisko uruchomieniowe).

WebAppStack

Stos aplikacji internetowej.

Name Type Description
id
 • string

Identyfikator zasobu.

kind
 • string

Rodzaj zasobu.

location
 • string

Lokalizacja stosu aplikacji internetowej.

name
 • string

Nazwa zasobu.

properties.displayText
 • string

Stos aplikacji internetowej (tylko wyświetlanie).

properties.majorVersions

Lista dostępnych wersji głównych.

properties.preferredOs

Preferowany stos aplikacji internetowej.

properties.value
 • string

Nazwa stosu aplikacji internetowej.

type
 • string

Typ zasobu.

WebAppStackCollection

Kolekcja stosów aplikacji internetowej

Name Type Description
nextLink
 • string

Łącze do następnej strony zasobów.

value

Kolekcja zasobów.

WindowsJavaContainerSettings

Ustawienia kontenera Java systemu Windows.

Name Type Description
endOfLifeDate
 • string

Data zakończenia okresu obowiązywania wersji pomocniczej.

isAutoUpdate
 • boolean

true jeśli wersja stosu jest aktualizowana automatycznie; w przeciwnym razie , false.

isDeprecated
 • boolean

true jeśli stos jest przestarzały; w przeciwnym razie , false.

isEarlyAccess
 • boolean

true jeśli wersja pomocnicza ma wczesny dostęp; w przeciwnym razie , false.

isHidden
 • boolean

true jeśli stos powinien być ukryty; w przeciwnym razie , false.

isPreview
 • boolean

true jeśli stos jest w wersji zapoznawczej; w przeciwnym razie , false.

javaContainer
 • string

Kontener Java (tylko środowisko uruchomieniowe).

javaContainerVersion
 • string

Wersja kontenera Java (tylko środowisko uruchomieniowe).