Workflow Run Actions

Operations

Get

Pobiera akcję przebiegu przepływu pracy.

List

Pobiera listę akcji przebiegu przepływu pracy.

List Expression Traces

Wyświetla listę śladu wyrażenia przebiegu przepływu pracy.