Autoryzacja

Używasz opartej na roli kontroli dostępu do zarządzania akcjami, które użytkownicy w Twojej organizacji mogą wykonywać względem zasobów. Ten zestaw operacji umożliwia definiowanie ról, przypisywanie ról użytkownikom lub grupom i uzyskiwanie informacji o uprawnieniach.

W przypadku wersji interfejsu API użyj polecenia 2015-07-01.

Grupy operacji REST

Grupa operacji Opis
Administratorzy klasyczni Zawiera informacje o administratorach w subskrypcji.
Uprawnienia Udostępnia operacje umożliwiające uzyskanie uprawnień przypisanych do zasobów i grup zasobów.
Metadane operacji dostawcy Udostępnia operacje uzyskiwania informacji o dostawcach zasobów.
Przypisania ról Zapewnia operacje pracy z przypisaniami ról, takie jak przypisywanie roli do użytkownika lub grupy.
Definicje ról Udostępnia operacje na potrzeby definiowania ról, takich jak dozwolone akcje.

Zobacz też