Udostępnij za pośrednictwem


Build Service Builder

Operacje

Create Or Update

Tworzenie lub aktualizowanie konstruktora KPack.

Delete

Usuwanie konstruktora KPack.

Get

Pobierz konstruktorA KPack.

List

Wyświetl wynik konstruktorów KPack.

List Deployments

Wyświetlanie listy wdrożeń korzystających z konstruktora.