Dokumentacja interfejsu API REST strategii

Usługa Azure Blueprints umożliwia tworzenie natywnego dla platformy Azure pakietu artefaktów (grupy zasobów, zasady, przypisania ról, szablony usługi Resource Manager i nie tylko), który można dynamicznie wdrażać w ramach subskrypcji w celu tworzenia spójnych i powtarzalnych środowisk.

Grupy operacji REST

Interfejs API REST strategii udostępnia operacje pracy z następującymi zasobami.

Grupa operacji Opis
Artifacts Operacje zarządzania artefaktami w strategii.
Przypisania Operacje zarządzania przypisaniami strategii.
Operacje przypisania Przejrzyj wszystkie dostępne opcje interfejsu API REST dla przypisań strategii.
Blueprints Operacje zarządzania strategią.
Opublikowane artefakty Operacje na potrzeby pobierania opublikowanych artefaktów strategii.
Opublikowane strategie Operacje zarządzania publikowaniem strategii.

Zobacz też