Settings

Operations

List

Pobiera ustawienia w wersji aplikacji.

Update

Aktualizuje ustawienia w wersji aplikacji.