Dedicated Hosts

Operations

Create Or Update

Utwórz lub zaktualizuj dedykowany host .

Delete

Usuń dedykowany host.

Get

Pobiera informacje o dedykowanym hoście.

List By Host Group

Wyświetla listę wszystkich dedykowanych hostów w określonej dedykowanej grupie hostów. Użyj właściwości nextLink w odpowiedzi, aby uzyskać następną stronę dedykowanych hostów.

Restart

Uruchom ponownie dedykowany host. Operacja zakończy się pomyślnie po ponownym uruchomieniu dedykowanego hosta i uruchomieniu. Aby określić kondycję maszyn wirtualnych, należy wdrożyć...

Update

Zaktualizuj dedykowany host .