Locations

Operations

Get

Pobieranie właściwości istniejącej lokalizacji bazy danych Cosmos

List

Wyświetlanie listy lokalizacji Cosmos DB i ich właściwości