Notebook Workspaces

Operations

Create Or Update

Tworzy obszar roboczy notesu dla konta usługi Cosmos DB.

Delete

Usuwa obszar roboczy notesu dla konta usługi Cosmos DB.

Get

Pobiera obszar roboczy notesu dla konta Cosmos DB.

List By Database Account

Pobiera zasoby obszaru roboczego notesu istniejącego konta usługi Cosmos DB.

List Connection Info

Pobiera informacje o połączeniu dla obszaru roboczego notesu

Regenerate Auth Token

Ponownie generuje token uwierzytelniania dla obszaru roboczego notesu

Start

Uruchamia obszar roboczy notesu