Compute Policies

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje określone zasady obliczeniowe. Podczas aktualizacji zasady obliczeniowe o określonej nazwie zostaną zastąpione nowymi zasadami obliczeniowymi. A acc...

Delete

Usuwa określone zasady obliczeniowe z określonego konta Data Lake Analytics

Get

Pobiera określone Data Lake Analytics zasad obliczeniowych.

List By Account

Wyświetla listę Data Lake Analytics zasad obliczeniowych w ramach określonego konta Data Lake Analytics. Konto obsługuje co najwyżej 50 zasad

Update

Aktualizuje określone zasady obliczeniowe.