Consumer Invitations

Operations

Get

Pobiera zaproszenie zidentyfikowane przez identyfikator invitationId

List Invitations

Wyświetlanie listy zaproszeń

Reject Invitation

Odrzuca zaproszenie zidentyfikowane przez identyfikator invitationId