Udostępnij za pośrednictwem


Dokumentacja interfejsu API REST rozwiązania Dynatrace

Interfejs API REST dynatrace obejmuje operacje do zarządzania zasobami Dynatrace. Dynatrace to rozwiązanie partnerskie, które integruje się z platformą Microsoft Azure w celu monitorowania kondycji i wydajności środowiska platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest integracja rozwiązania Dynatrace z platformą Azure?.