Udostępnij za pośrednictwem


Operacje zasad wydawcy — typowe nagłówki i parametry

Te interfejsy API umożliwiają wykonywanie operacji zasad wydawcy w usłudze Event Hubs.

Typowe parametry

Następujące informacje są typowe dla wszystkich zadań związanych z zasadami wydawcy usługi Event Hubs:

 • Zastąp ciągiem {api-version}2014-01 w adresie URL.
 • Zastąp {servicebusNamespace} ciąg nazwą przestrzeni nazw.
 • Zastąp {eventHubPath} ciąg ścieżką do centrum zdarzeń.
 • Zastąp {publisherName} ciąg nazwą wydawcy.

Wspólne nagłówki

W poniższej tabeli opisano typowe nagłówki żądań.

Nagłówek żądania Opis
Authorization Określ jedną z następujących opcji:
 • Token JSON Web Token (JWT) usługi Azure Active Directory (Azure AD).
  Przykład: Authorization: Bearer <Azure AD JWT token>.
  Aby uzyskać informacje na temat generowania tokenu Azure AD, zobacz Uzyskiwanie tokenu Azure AD.
 • Token SYGNATURY dostępu współdzielonego.
  Przykład: Authorization: SharedAccessSignature sr=<NAMESPACE NAME>.servicebus.windows.net&sig=<SHARED ACCESS KEY>&se=<TOKEN EXPIRY INSTANT>&skn=<SHARED KEY NAME>.
  Aby uzyskać informacje na temat generowania tokenu SAS, zobacz Generowanie tokenu sygnatury dostępu współdzielonego i Generowanie tokenu sygnatury dostępu współdzielonego.
Content-Type Ustaw wartość application/atom+xml;type=entry;charset=utf-8.

Zadania

Możesz wykonać następujące operacje zasad wydawcy: