operacje zasad Publisher — typowe nagłówki i parametry

Te interfejsy API umożliwiają wykonywanie operacji zasad wydawcy w usłudze Event Hubs.

Typowe parametry

Następujące informacje są wspólne dla wszystkich zadań związanych z zasadami wydawcy usługi Event Hubs:

  • Zastąp {api-version} ciągiem 2014-01 w adresie URL.
  • Zastąp {servicebusNamespace} ciąg nazwą przestrzeni nazw.
  • Zastąp {eventHubPath} ciąg ścieżką do centrum zdarzeń.
  • Zastąp {publisherName} ciąg nazwą wydawcy.

Wspólne nagłówki

W poniższej tabeli opisano typowe nagłówki żądań.

Nagłówek żądania Opis
Authorization Określ jedną z następujących opcji:
Content-Type Ustaw wartość application/atom+xml;type=entry;charset=utf-8.

Zadania

Można wykonać następujące operacje zasad wydawcy: