Get Deleted Certificates

Operations

Get Deleted Certificates

Wyświetla listę usuniętych certyfikatów w określonym magazynie, które są obecnie dostępne do odzyskiwania.