Udostępnij za pośrednictwem


Update Key

Operacje

Update Key

Operacja klucza aktualizacji zmienia określone atrybuty przechowywanego klucza i może być stosowana do dowolnego typu klucza i wersji klucza przechowywanej w usłudze Azure Key Vault.