Udostępnij za pośrednictwem


Sub Account Tag Rules

Operacje

Create Or Update

Utwórz lub zaktualizuj zestaw reguł tagów dla danego zasobu konta podrzędnego.

Delete

Usuń zestaw reguł tagów dla danego zasobu monitora.

Get

Pobierz zestaw reguł tagów dla danego zasobu monitora.

List

Wyświetl listę reguł tagów dla danego zasobu konta podrzędnego.