Data Registry

Operations

Get Data Registry

Dotyczy: zobacz warstwy cenowe.

Żądanie Get Data Registry zwraca informacje rejestru danych jako obiekt AzureBlob w formacie JSON w treści res...

Get Operation

Żądanie HTTP GET użyte do pobrania stanu rejestru danych lub zastąpienia żądania jest zwracane w nagłówku rejestru lub zastąpić odpowiedź jako wartość ...

List

Dotyczy: zobacz warstwy cenowe.

List Żądanie zwraca tablicę zawierającą wszystkie rejestry danych, które zostały wcześniej zarejestrowane przy użyciu interfejsu API Register lub Replace.

Dane ...

Register Or Replace

Dotyczy: zobacz warstwy cenowe.

Żądanie służy do rejestrowania Register danych na koncie usługi Azure Storage przy użyciu konta Azure Maps. Maksymalny rozmiar pliku c...

Unregister

Dotyczy: zobacz warstwy cenowe.

Żądanie Unregister usuwa rejestr danych bez usuwania bazowej zawartości frm konta usługi Azure Storage.

Przydatne w sce...