AssetDeliveryPolicy

Opisuje zasady dostarczania dla zasobu.

Właściwości jednostki AssetDeliveryPolicy

Właściwość Typ Opis
Id

Tylko do odczytu. Ustaw przez Media Services.
Edm.String Unikatowy identyfikator.
Name Edm.String Przyjazna nazwa zasad dostarczania zasobów.
AssetDeliveryProtocol Edm. Int32 Protokół dostarczania.
AssetDeliveryPolicyType Edm. Int32 Typ zasad.
AssetDeliveryConfiguration Edm. Ciąg Konfiguracja dostarczania zasobów.
Crated

Tylko do odczytu. Ustawiane przez Media Services w czasie tworzenia.
Edm.DateTime Ta wartość jest ustawiana przez Media Services w czasie tworzenia.
LastModified

Tylko do odczytu. Ustaw przez Media Services.
Edm.DateTime Ta wartość jest aktualizowana przez Media Services po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian właściwości.