Alert Rule Incidents

Operations

Get

Pobiera zdarzenie skojarzone z regułą alertu

List By Alert Rule

Pobiera listę zdarzeń skojarzonych z regułą alertu