Metric Definitions

Operations

List

Wyświetla listę definicji metryk dla zasobu.