Subscriptions

Operations

Check Zone Peers

Porównuje mapowanie stref logicznych subskrypcji

Get

Pobiera szczegółowe informacje o określonej subskrypcji.

List

Pobiera wszystkie subskrypcje dla dzierżawy.

List Locations

Pobiera wszystkie dostępne lokalizacje geograficzne.