Udostępnij za pośrednictwem


Tworzenie interfejsów API wdrażania

Nazwa Opis
Tworzenie wdrożenia redagowania Tworzy wdrożenie redagowania usługi Service Fabric.
Pobieranie stanu wdrożenia redagowania Pobiera informacje o wdrożeniu redagowania usługi Service Fabric.
Pobieranie listy stanów wdrożenia redagowania Pobiera listę wdrożeń redagowania utworzonych w klastrze usługi Service Fabric.
Pobieranie postępu uaktualniania wdrożenia redagowania Pobiera szczegółowe informacje o najnowszym uaktualnieniu wykonanym w ramach tego wdrożenia redagowania usługi Service Fabric.
Usuwanie wdrożenia redagowania Usuwa istniejące wdrożenie redagowania usługi Service Fabric z klastra.
Rozpocznij uaktualnianie wdrożenia redagowania Rozpoczyna uaktualnianie wdrożenia redagowania w klastrze usługi Service Fabric.
Rozpoczynanie wycofywania uaktualnienia wdrożenia redagowania Rozpoczyna wycofywanie uaktualnienia wdrożenia redagowania w klastrze usługi Service Fabric.