Tworzenie interfejsów API wdrażania

Nazwa Opis
Tworzenie wdrożenia redagowania Tworzy wdrożenie Service Fabric redagowania.
Uzyskiwanie stanu wdrożenia redagowania Pobiera informacje o wdrożeniu Service Fabric redagowania.
Pobieranie listy stanu wdrożenia redagowania Pobiera listę wdrożeń utworzonych w klastrze Service Fabric.
Pobieranie postępu uaktualniania wdrożenia redagowania Pobiera szczegółowe informacje o najnowszym uaktualnieniu wykonanym w ramach tego wdrożenia Service Fabric komponowania.
Usuwanie wdrożenia redagowania Usuwa istniejące wdrożenie Service Fabric redagowania z klastra.
Rozpocznij uaktualnianie wdrożenia redagowania Rozpoczyna uaktualnianie wdrożenia redagowania w klastrze Service Fabric.
Rozpocznij wycofywanie — uaktualnianie wdrożenia Rozpoczyna wycofywanie uaktualnienia wdrożenia redagowania w klastrze Service Fabric.