Udostępnij za pośrednictwem


ApplicationResourceUpgradeState, wyliczenie

typ: ciąg

Stan uaktualnienia zasobu aplikacji.

Możliwe wartości:

  • Invalid — wskazuje, że stan uaktualnienia jest nieprawidłowy. Wszystkie wyliczenia usługi Service Fabric mają nieprawidłowy typ. Wartość to 0.
  • ProvisioningTarget — Uaktualnienie jest w toku aprowizacji wersji typu aplikacji docelowej. Wartość to 1.
  • RollingForward — Uaktualnienie jest kontynuowane do wersji docelowej, ale nie zostało jeszcze ukończone. Wartość to 2.
  • UnprovisioningCurrent - Uaktualnienie jest w toku anulowania aprowizacji bieżącej wersji typu aplikacji i przejście do wersji docelowej zostało ukończone. Wartość to 3.
  • CompletedRollforward — Uaktualnienie zostało ukończone w przyszłości. Wartość to 4.
  • RollingBack — Uaktualnienie jest przywracane do poprzedniej wersji, ale nie zostało jeszcze ukończone. Wartość to 5.
  • UnprovisioningTarget — Uaktualnienie jest w toku cofania aprowizacji wersji typu aplikacji docelowej i wycofywania do bieżącej wersji. Wartość to 6.
  • CompletedRollback — Uaktualnienie zostało zakończone wycofywaniem. Wartość to 7.
  • Failed — Uaktualnienie nie powiodło się i nie może wykonać elementu FailureAction. Wartość to 8.