ApplicationTypeStatus, wyliczenie

typ: ciąg

Stan typu aplikacji.

Możliwe wartości:

  • Invalid — Wskazuje, że stan typu aplikacji jest nieprawidłowy. Wszystkie wyliczenia Service Fabric mają nieprawidłowy typ. Wartość jest równa zero.
  • Provisioning — Wskazuje, że typ aplikacji jest aprowizowany w klastrze. Wartość to 1.
  • Available — Wskazuje, że typ aplikacji jest w pełni aprowizacji i jest dostępny do użycia. Aplikację tego typu i wersję można utworzyć. Wartość to 2.
  • Unprovisioning — Wskazuje, że typ aplikacji jest w trakcie nieprowizowania z klastra. Wartość to 3.
  • Failed — Wskazuje, że aprowizacja typu aplikacji nie powiodła się i jest niedostępna do użycia. Szczegóły błędu można uzyskać z zapytania o informacje o typie aplikacji. Informacje o typie aplikacji, które zakończyły się niepowodzeniem, pozostają w klastrze, dopóki nie zostanie ona pomyślnie aprowizowana lub ponownie aprowizowana. Wartość to 4.