AutoskalowanieTrigger

Opisuje wyzwalacz do wykonywania operacji automatycznego skalowania.

Dziedziczenie

"AutoScalingTrigger" to podstawowy typ modelu typu polimorficznego. Właściwość "rodzaj" jest dyskryminująca dla typów pochodnych. Wartość właściwości "kind" określa serializowaną zawartość w przewodzie (jeden z następujących typów pochodnych). W poniższej Kind tabeli wymieniono wartość właściwości i odpowiadający mu typ pochodny, który reprezentuje.

Typy pochodne

Rodzaju Typ pochodny
AverageLoad AverageLoadScalingTrigger