Udostępnij za pośrednictwem


AutoSkalowanieTrigger

Opisuje wyzwalacz do wykonywania operacji automatycznego skalowania.

Dziedziczenie

"AutoScalingTrigger" to podstawowy typ modelu typu polimorficznego. Właściwość "kind" jest dyskryminująca dla typów pochodnych. Wartość właściwości "kind" określa serializowaną zawartość na przewodzie (jeden z następujących typów pochodnych). W poniższej Kind tabeli wymieniono wartość właściwości i odpowiadający mu typ pochodny.

Typy pochodne

Rodzaju Typ pochodny
AverageLoad AverageLoadScalingTrigger