Udostępnij za pośrednictwem


BackupScheduleFrequencyType wyliczenie

typ: ciąg

Opisuje częstotliwość uruchamiania harmonogramu tworzenia kopii zapasowych na podstawie czasu.

Możliwe wartości:

  • Invalid — Wskazuje nieprawidłowy typ częstotliwości harmonogramu tworzenia kopii zapasowych. Wszystkie wyliczenia usługi Service Fabric mają nieprawidłowy typ.
  • Daily — Wskazuje, że harmonogram tworzenia kopii zapasowych oparty na czasie jest powtarzany z częstotliwością dzienną.
  • Weekly — Wskazuje, że harmonogram tworzenia kopii zapasowych oparty na czasie jest powtarzany z częstotliwością tygodniową.